A VIDÁMSÁG FELVONULÁSA

A Clark Ádám-téren, az ország „szívében” adtak randevút egymásnak a kerekes székesek. Ennyi csillogó szemű, székhez kötött embert nem igen lehet felfedezni a hétköznapokban. Sokszor látom, ahogy bejutni próbálnak egy-egy hivatalba, ahol nincs kiépítve a rámpa, vagy leküzdhetetlen akadályt jelent a lépcsősor. Szerencsére akad jócskán ma már olyan feljáró is, amelyek megépítésénél számításba vették a közlekedés ezen formáját.

R 1R 3

R 2R 4

R 6R 5

R 7A gyülekezésnél egyre többen lengették a színes lufikat, ahol Dj. Dominik hangolta a népeket. Rengeteget találkoztam vele hasonló rendezvényeken. Fantasztikus, ahogy szívén viseli a fogyatékkal élők sorsát, megmozdulásait, mint ahogy Till Attilát sem hinném, hogy sokat kell kapacitálni a rendezvény levezetéséhez.

R 9R 8

R 10R 11

R 13A színes menet a Lánc-hídon keresztül jutott el az Erzsébet-térig. Méltóságteljesen, lassan, megmutatva a világnak a legfőbb jelszót: „Képes vagyok.” Ott voltak az egészségügyiek is Sándor Máriával, a fogyatékos ügy sok szervezete, de kétségtelenül a vonulás sztárja Vajda kutya volt, vidáman szagolgatva meg mindent, kerekeken gördülve a tömeggel.

R 24R 14

R 15R 16

R 18R 17

R 19R 20

R 21A téren, aztán a programok sokasága várta az érintetteket és, a csak úgy, kíváncsiságból odatévedt látogatókat. A képek valószínűleg nem tudják visszaadni azt az emelkedett hangulatot, ami tetten érhető volt a magukat büszkén megmutató fogyatékkal élő emberek között. Remélem, hogy abban azért segít az anyag, hogy holnap, holnapután, a hétköznapokban úgy tudunk tekinteni a köztünk fogyatékkal élő emberekre, hogy azt lássuk bennük, amit Ők gondolnak: KÉPES VAGYOK!

R 22R 23

R 26R 25

R 28R 27

R 30R 29

R 32R 31

R 34R 33

R 35Kép és szöveg: Koncz Dezső

…és azon túl. Tánc, film fotó.

Pódiumbeszélgetés és vetítés a Műcsarnokban

Műcsarnok, 2016. május 19: a „Képek és pixelek; – Fotóművészet és azon túl…” címet viselő óriási fotószalon kísérő programja voltunk: négy beszélgetőtárs, azzal a közös céllal, hogy a tánc álló- és mozgó képekben való megörökítéséről mondjunk és mutassunk.

Mind más platformról közelítettünk a témához: Lőrinc Katalin: a teoretikusan is szemlélődő táncos, Eifert János: a táncosként is szemlélődő fotóművész, Szűcs Réka: a táncosok közt kísérletező filmes, (az Értékmegőrző Kortárs Művészeti Stúdió és Filmarchívum művészeti vezetője) és Lanszki Anita: a táncosokat is oktató esztéta és médiapedagógus szakember.

2016.05.18.-Műcsarnok-pódiumbeszélgetés_Lőrinc-Kati_Vidra-Gergő-felvétele2016.05.18.-Műcsarnok-pódiumbeszélgetés_Lőrinc-Kati-Eifert-János-Lanszki-Anita-Szűcs-Réka

2016.05.18.-Műcsarnok-pódiumbeszélgetés_Szűcs-Réka_Palotai-Misi-felvétele2016.05.18.-Műcsarnok-pódiumbeszélgetés_Közönség-02_Palotai-Misi-felvétele

2016.05.18.-Műcsarnok-pódiumbeszélgetés_Eifert-János-Lanszki-Anita_Palotai-Misi-felvételeMa népszerű és hálás téma a test, (az ezzel kapcsolatos tabuk ideje lejárt), de megjelenítésének kontextusa – e kiállításon is – első sorban társadalmi: célja a lehető legközvetlenebbül „érthető” kommunikáció, primer közlés, melynek az arc+kéz kommunikáció, vagy a test tárgyi környezetével való szociális viszony a legkézenfekvőbb tárgya.

Ugyanakkor a testmozdulat (egy lábnyújtás, egy derékhajlás) önmagában való tartalmának tetten érése már sokkal érzékenyebb feladat, mert eredménye olykor nehezen verbalizálható, „direkt” érzékileg hat a nézőre, s mint ilyen, elgondolkodásra serkent, mert nem kínál készre fogalmazott „üzenetet”.

2016.05.18.-Műcsarnok,-pódiumbeszélgetés_Közönség-04_Palotai-Misi-felvétele2016.05.18.-Műcsarnok-pódiumbeszélgetés_Eifert-János-előadi_Palotai-Misi-felvétele

2016.05.18.-Műcsarnok,-pódiumbeszélgetés_Közönség-03_Palotai-Misi-felvételeA szociológiai, pszichológiai, antropológiai és esztétikai nézőpontok közül hadd emeljem ki – lévén a résztvevők között egyedüli aktív táncos –, mit jelent táncos és nézője viszonylatában a mozgó testről kapott kép(sor). Saját élményem, milyen erős önreflexiós lehetőséget kínál egy-egy felvétel megtekintése, amely olyan nézőpontból láttat, melyet én tükörből sosem követhetek, valamint az, hogy milyen viszonyban áll a magamról látott mozgáskép azzal az érzettel, gondolattal, amellyel megéltem annak előadását. A néző pedig egy fotón, vagy mozgóképsoron olyan testrészleteket, mozdulat-utakat, pillanatokat láthat, melyet az élő előadáson egy helyben ülve legfeljebb csak egy bizonyos látószögből kaphat meg, de inkább egyáltalán nem.

2014-Fenyves-Márk-7-Fő-bűnben2014-Spala-Korinna-és-Góbi-Rita_Eifert-János-felvétele

2009-Tánc-Test-TanulmányPéldaként, mivel én nem hoztam digitális prezentációt, csak magamat, első illusztrációnk egy interaktív játékra buzdítottam: akinél a jelenlevők között bármilyen képrögzítésre alkalmas eszköz van, az most vegye azt elő, és mindenki a maga helyén (tehát, ebben a változatos elhelyezkedésben, ahol épp ülnek) rögzítse azt a mozdulatot, amit középre kiállva most végezni fogok.

Érdekes lenne összehasonlítani, hogy már önmagában a különböző elhelyezkedés hogyan fog egészen eltérő képeket nyújtani ugyanarról a mozdulatsorról, – és akkor még nem is beszéltünk mindarról, amit Önök ezután otthon végezhetnek a felvételen: az utómunkálatokról, melyeket kivágás (keretezés), montírozás, fénykontraszt-módosítás, és számos egyéb módon elvégezhetnek.

Beszélgető társaim pedig kész képekkel és filmekkel, analóg és digitális képsorokkal illusztrálták azt is, hogy az általam említett művész-befogadói viszony hányféle terepen jelenik meg, attól függően, hogy kinek és miért készülnek ezek a felvételek, és mi a céljuk.

2000-Aktok-kőfalnál-3

2015-PYO-Sangman_Eifert-János-felvétele(1)2016-Körtánc_Eifert-János-felvétele

Lehet cél a puszta megörökítés, dokumentáció, ahol a tánc(előadás)é a főszerep, s óriási áttörést jelentett a 20. század során, hogy jelentős táncszínházi eseményekről minőségi képek, filmek, majd, a ’70-es évektől videók készülhettek. Eifert János egy diaporáma-sorba sűrítve mutatott fel képeket minderről, mesélve közben a képek elkészülésének körülményeiről, esetleges technikai tudnivalókról, az olyan fotós szemszögéből, aki minden pillanatban a táncművész, a táncmű kép általi hatására, emocionális hatóerejére fókuszál. S bár Eifert közismerten könnyedén és szívesen „játszik” a digitális lehetőségekkel, ezúttal kizárólag analóg felvételeket mutatott, melyek esetében különös szerepet kap a „jókor, jó helyen” exponálás, valamint a különböző utómunkák, a manuális „kezelés”, és első sorban a fotóművész mozgás-érzékeny nézőpontja.

A következő állomás az, amikor a mozgásalkotó ember és a mozgóképet felvevő-alkotó ember közösen, egyidejűen alkot meg valamit, ami már nem egyenlő az élő előadással. Itt már a kamerának mozog a táncos és nem a nézőtérnek, (valahol félúton, de már ezen a mezsgyén találhatók Carlos Saura filmrendező mozgóképei, aki első sorban Antonio Gades táncszínházi alkotásait filmesítette meg, az imént, Eifertnél már említett, a táncmű hatására fókuszáló módon.)

Majd pedig olyan is van, amikor a kamera mögött álló „agytröszt” teljességgel átveszi az indikációs szerepet. Ez tehát olyan, mintha Önök az előbb elkezdtek volna engem instruálni, hogy most ezt a mozdulatot a székre állva, vagy földön fekve, netán szakaszonként megállítva, – és így tovább….

1996-Lőrinc-Kati-Katával_Eifert-János-felvétele-Katával1968 Marcel-Marceau

Szűcs Réka olyan példát hozott erre, amely saját kutatását szemlélteti: egy szabadtéri tánckettőst felvettek először pusztán dokumentálás céljából, tehát, hogy képi rögzítést nyerjen a táncos anyag, majd – szintén analóg eszközökkel: 8mm-es filmre – olyan „rendezői” anyag készült, mely már a kamera mögött kialakult szemléleti fókuszt tükrözi, egy-egy testrészlet, egy-egy érdekes szemszög, majd – képkocka-kihagyások útján – különleges ritmikai hatás eszközével.

De ma a tánckép rögzítés immár akár speciális felszerelés, film vagy videó kamera nélkül is megoldható: bármelyikünk felvehet a telefonjával bármilyen képsort, amely a világhálón, a közösségi oldalakon milliókat is elérhet. A mozgó testről készített képek közönsége tehát ezzel indirekt módon kiszélesedik: digitális ismeretségi körök függvényében olyanokhoz jutnak el a mozgó test képei, akik élő táncelőadásra, színházakba esetleg soha nem jutnának el. Lanszki Anita is érintett előadásában a közmédia felületein észlelhető olyan jelenségeket, mint a sztereotíp önmegjelenítés, vagy a mémek (melyek lényege a folyamatos, „élénk” mozgás). Különösen izgalmas és felelősségteljes a közösségi oldalakon a „tálalás”, hívjuk utómunkálatnak akár: milyen szövegkísérettel, milyen körben „osztunk meg” egy-egy bravúros piruett-sorozatot, vagy egy szép lábú balerina fotóját…

Lanszki Anita azonban nem csupán a közösségi mozgásmegjelenítésről mutatott nekünk példákat, hanem olyan művészeti produktumokba is betekinthettünk, melyek a virtualitás szinte végtelen lehetőségeivel kísérleteznek. Olyan szemléltető anyagot láthattunk, mely esetében a táncszínpadra a készítők digitális eszközökkel „szerkesztették rá” a díszleteket vagy jelmezeket, netán a test hőimpulzusai által gerjesztett vizuális jelek útján jelenik meg maga a mozdulatsor anélkül, hogy élő embert látnánk a felvételen.

1971-Tánc-Photo EifertA beszélgetésre eljött vendégek már közben-közben is kérdeztek, (még olyan kérdés is felmerült, hogy „mi a tánc?”, vagy: „mi volt előbb: zene, vagy tánc”,) – tehát a társalgás még soká tarthatott volna, de az idő múlása gondoskodott arról, hogy az ne váljék parttalanná. Így aztán a kíváncsiság, a további kérdések, s az elhangzottak továbbgondolása az, amit magunkkal vihettünk erről az estéről.

Köszönet a Műcsarnok vezetőségének, s a program ötletgazdájának, Bán Ildikó projektmenedzsernek.

(Megjegyzés: a helyszíni lejátszási lehetőségek, a digitális anyagok gyors betöltése még nem volt zökkenőmentes, de úgy gondolom, ez is egy tanulási folyamat, – és a beszélgetés sikerét mérlegelve megállapítható, hogy annak titka végső soron az ember…)

Dr. Lőrinc Katalin táncművész

Eifert János és Palotai Misi felvételei

OTTHONRA TALÁLT A ROCKZENE

Egy barátom, még évekkel ezelőtt azt mondta, hogy a rock örök és azóta pólókon, táblákon felírva találkoztam több százszor a jelszóval. Közben hallgattam a műfaj képviselőit, akik jó tízenéve megkondították a vészharangokat. A rádiók nem játszották a dalokat, pedig, ha valaki ellátogat bármelyik koncertre, láthatta, hogy a rock tömegeket vonz.  A szelektorok valahogy ezt a tényt nem érzékelték, vagy nem akarták!

R 5R 6

 A huszonnegyedik óra után, megszállott zenész barátaim által megálmodott módon megszólalt egy olyan rádió, amely lehetőséget teremt a mellőzött műfaj képviselői számára. Éljen a Rock!

Cseppet nem csodálkoztam azon, hogy elindult a Rádió Rock 95.8.  Vörös István és Németh Gábor tulajdonosi felügyelete mellett. Tudtam, hogy ez a két ember szinte megszállottan harcol azért, hogy a műfaj helyet kapjon az éterben.

R 4R 3

Beszélgetésünk helyszíne a vadonatúj stúdió volt, mely otthonos és hihetetlenül modern.

Azon kívül, hogy tudtam a tervekről, első kérdésem mégis az volt, hogy mi volt az indító lökés.

-Három és fél évvel ezelőtt volt a Hangfoglalás, amelyen megjelentek a kereskedelmi és közszolgálati rádiók szerkesztői, programigazgatói, vezetői, akik a saját szemszögükből mutatták be a rádiók helyzetét. A hallgatóság tömött soraiban zenészek ültek, akik hangos morajjal, beszólásokkal nemtetszésüket fejezték ki a hallottakkal kapcsolatban. Kiderült, hogy a rock műfaját senki sem játssza mindenféle üzleti megfontolások miatt. Vörös Pisti felszólalásában keményen megfogalmazta véleményét. Link:(https://www.youtube.com/watch?v=pXwrdrJBafo) Az ominózus beszéd után született egy döntés, hogy kell egy rádió, ahol szól a rock!

R 1-Három kemény év munkájának gyümölcse, hogy elindulhatott ez a rádió a mi elképzeléseinknek megfelelően. – mesélte Németh Gábor.

-Vörös István – énekes, gitáros, dalszerző mai napig alkot, koncertezik.      Hogyan, miként fér meg a rádiós munkával összhangban a művészi alkotó munka és a koncertezés?

-Napközben, a rádió finomhangolása a fontos feladat. Délután, este próba a zenekarral, hétvégén fellépések. Időt kell most is szakítani, hogy új dalok szülessenek, ha van mondanivaló és ahhoz új zenei ötlet, de akkor már jön a dolog magától.

R 2-Zenészként vagytok tulajdonosai a Rádió Rocknak, amely több tízezer embert ért el már az első napok után. Mennyire szóltok bele a szerkesztésbe?

-Alapkoncepció az volt, hogy Driving Rock „autós rock” szóljon napközben – fogyasztható rockzene -, hogy a munkahelyeken, otthon az érzőbb szívű hölgyek és urak is tökéletesen megkapják a zenei ízlésűknek megfelelő kínálatot. Más rádiók által nem játszott dalok csendülnek itt fel folyamatosan.  Este pedig jöhet a szigorúbb metál. Valószínű, hogy ez sikeres koncepció lett, mert büszkén jelenthetem ki, hogy az egyik leghallgatottabb média lettünk egy-két nap alatt a foghatósági határokon belül mondta el Pisti.

R 8R 7

-Gábor. Tőled azt kérdezném, hogy a mellőzött rockerek mellett, mennyire feladatotok fiatal tehetségek felfedezése?

-Nem kivételezünk senkivel. A lényeg az, hogy rock legyen és természetesen az a minőség, amelyet egy ilyen adó megkíván. Szerencsére tehetséges előadókból, formációkból nincs hiány. A folyamatos sugárzás meg is kívánja, hogy szolgáljunk időről-időre friss zenékkel. Azoknak az előadóknak van szüksége erre a rádióra, akik tehetségesek, kiváló muzsikusok, de kimaradtak a médiákban való megjelenésből. Nyolcvanegy százalék magyar zene van. Nem is tudnánk senki kihagyni.

-Van egy emlékem – folytatta Vörös István –, hogy amikor véletlenül behívtak egy kereskedelmi rádióba egy egész órás beszélgetésre, mert érdekelte őket, hogy ki vagyok, egyetlen dalt sem tudtak tőlem lejátszani, mert nem voltam a szelektorban. Nálunk ilyen nem fordulhat elő.

R 9-Bepillanthattam a stúdióba és a sarokban láttam keverőt, hangszereket. Csak nem lesz élő megszólalás?

-De bizony! – válaszolt Gábor. – A Tankcsapda, az Edda is fellépet a nyitó napon a stúdióban. Nagy Feró a Rock bográcsban különböző zenekarokból érkező zenészekkel 1 óra alatt „főz meg” különböző stílusú dalokból igazi rock slágert, amit helyben tálalnak is. Link: (https://www.facebook.com/radiorockmagyarorszag/?fref=ts) Máshol ilyen nem létezik csak a Rádió Rock 95.8 FM-en! Ezek a fiúk ugyanis nem jönnek zavarba attól, hogy élőben kell játszani.

-Ahhoz, hogy valakik elindítsanak egy ilyen rádiót, kell egy profi gárda. Miként verbuválódott a csapat?

-Kerestünk tapasztalt rádiósokat, mert elengedhetetlen a tudás és a magas színvonal. Nagyon nagy kedvel vállalták műsorvezetőink, szerkesztőink a feladatot, mert a célban mindannyian egyet tudtunk érteni. A műszaki gárda is a legújabb technikát építette be a stúdióba profi módon. A hangulat kimondottan családias és ez rettentően fontos. Aki, eddig bejött hozzánk, ugyanezt érzi és szívesen fog visszatérni a stúdióba.

R 11R 10

Amint, azt megtudtam, most még zajlik a csiszolás, a műsorok végleges formátumba öntése. Alakul még a rádió külsőségekben is, de a tartalom a legfontosabb.

  Remélhetőleg egyre többen hangolnak a Rádió Rock FM 95.8-ra. Magam részéről csak annyit tudok hozzá tenni, hogy: VÉGRE! Nagyon drukkolunk ahhoz, hogy a legsikeresebb rádió legyen az éterben a ROCK NAGYKÖVETE.

Kép és szöveg: Koncz Dezső

 

BLAHÁTÓL LOUISIANA VÉGÁLLOMÁSIG

Megrögzött koncertre járó vagyok évek, lassan évtizedek óta. Keresem a kiemelkedő bulikat, legyen az zárt térben vagy szabad ég alatt. Azt is megállapítottam magamról, hogy túlságosan is „begyepesedett öreg rockerként” szemléltem a világot az utóbbi időben. Talán, ez nem is csoda, hiszen ott voltam egy ZZ Top őrületen, de átélhettem az Iron Maiden dübörgését, a Uriah Heep varázslatát. A hazai mezőnyt tekintve, pedig leragadni látszottam a Bikininél, a Karthágónál, Omegánál.

B 1B 2

B 3 Mivel, szeretem a jó zenét, mindig figyeltem a hazai tehetségeket, a friss hangokat, akik nem a nagy generációhoz tartoztak. Ismerve a műfaj sok-sok rejtélyét, azt is tudtam, hogy a feltörekvő együtteseknek sokkal nehezebb dolga van a sztárság felé vezető úton, mint a nagy elődöknek. Felfedeztem magamnak sokakat, mint a Magashegyi Undergroundot, Ivan and the Parazolt vagy az Intim Torna Illegált és sorolhatnám a többieket, akiknek a koncertjein hasonló érzések szakadtak fel belőlem, mint az elején emlegetett sztárok megmozdulásain.

B 5B 4

B 6Tudatosan kezdtem keresni a „gyémántokat”, mert az tudnunk kell, hogy zenei tehetségek terén nagyhatalom vagyunk. Először a Blahalouisiana néven akadtam fel a kutatás közben. Ismerőseimtől egyre többet hallottam, hogy Őket meg kell hallgatni. Természetesen a világhálón megkerestem a fiatalokat, s valóban a figyelem, az érdeklődés azonnal “gyökeret vert” bennem. Az első gitárhangok után tudtam, hogy történet van! Amikor, pedig meghallottam Barbara tökéletesen tiszta hangját, már azt kerestem, hogy hol láthatom élőben zenélni a Blahalouisianat.

B 9B 8

B 7Ez is eljött! A színpadra lépés előtt beszélgetni is tudtam egy rövid ideig Schoblocher Barbarával  és Jancsó Gáborral.

– Kiváló zenekar vagytok. Hogyan találtatok egymásra?

– Székesfehérváron a Kodolányi Jazz Tanszakán ismertem meg 2011. szeptemberében Jancsó Gábort. Ők, akkor egy Jacked nevű formációban zenéltek együtt. – válaszolt először Barbara.- Sokat beszélgettünk, megvolt a közös “hang” s ettől jegyezhető a megalakulás.

-Miért angolul szólaltak meg az első dalok?

-Egyszerű a válasz. – mondta Gábor. – A zene, amit játszunk, anyanyelvében angol. Muzikálisabban tudtuk a gondolatokat kifejezni. Ettől függetlenül ott volt mindannyiunk fejében, hogy kellenek a hazai közönségnek a magyar nyelven íródott számok is. Az „Első reggelen” volt, amire mindannyian rábólintottunk, hogy ez mehet.

 

B 10-Mi a menete a dalok megalkotásának?

-Teljesen közös a kidolgozás. – mesélte Barbara. – Mindenki belerak magából valamit, de az alapokat Jancsó Gábor hozza.

B 12B 11

-A névválasztás is kimondottan egyedi. Ki az ötletgazda?

– Sokat agyaltunk, mert mindent meghatároz az indulásnál, egy zenekar névválasztása. – kezdte Gábor. – Meg tudod-e jegyezni azonnal, szimpatikus vagy sem? A Blaha Lujza tér környékén íródtak ez első dalok, amikből már éreztük, hogy ebből lehet valami. Ezen kívül, pedig nagyon szerettük azokat a dalszerzőket, azt a zenei világot, ami Louisiana sajátja.

-Barbara, hogyan tudtad, egyetlen hölgyként kiharcolni zenekaron belül a helyedet?

-Azt gondolom, hogy elég jól kordában tudom Őket tartani és van még egy csodálatos vokalista lányunk is, de azért nem szeretném, ha úgy éreznék, hogy kalitkába vannak zárva. Nagyon együtt van a zenekar és ez nagyon nagy erő.

B 13

B 16B 14

B 15B 18

B 20A színpad előtt közben a szépszámú közönség egyre türelmetlenebbül várta kedvenceit, így a beszélgetést be kellett rekesztenünk. Indult a buli. Úgy szólalt meg a BLAHALOUSIANA, ahogyan azt gondoltam. Tökéletesen. Barbara mezítláb énekelte sorban a dalaikat, s azonnal megértettem, hogy miért pont Ők a jelöltek az év felfedezettje címre. Én, ekkor fedeztem fel magamnak a végtelenül szimpatikus társaságot. Keresni fogom az alkalmat, ahol ismét átélhetem azt az élményt, amit az első BLAHALOUISIANA koncert jelentett. A nyár folyamán szerencsére lesz rá alkalmam bőven, mert szinte minden fesztivál színpadján megfordulnak, s aki még nem „kóstolt bele” zenei világukba, ne hagyja ki!

B 22B 21

B 23B 25

B 24

Kép és szöveg: Koncz Dezső

 

Indonéz Napok a Millenárison

Az Indonéz Köztársaság Nagykövetsége és az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ szervezésében immáron 5. alkalommal került megrendezésre az Indonéz Napok és Jótékonysági Vásár, amely ebben az évben egy nagyszabású családi esemény keretében május 21-22-én a Millenáris Teátrumban mutatta be a Föld legnagyobb s egyben negyedik legnépesebb országa – a több mint 18.000 szigetből álló – délkelet-ázsiai szigetország, az Indonéz Köztársaság sokszínű kultúráját.

2016.05.21.-Dezséry-Szük-Dorottya-és-Szük-Norbert-fiúkkal2016.05.21.-Eifert-az-Arum-Melati-Indonéz-Táncegyüttest-instruálja_Olasz-Ági-felvétele

2016.05.21.-Indonesia-kiállítás-a-MillenárisonA két napos programsorozat keretében a látogatók megismerkedhettek a távoli Indonézia kézműves- és gasztro-termékeivel, autentikus tánc- és zenei kultúrájával, egzotikus tájaival és ruhakölteményeivel, kipróbálhatták és megtanulhatták a batikolás technikáját és a szerencsésebbek értékes tombola-nyereményekkel gazdagodhattak.

2016.05.21.-Indonéz-maszkAz idei jótékonysági vásár kiállítói a „Méltányos Indonéz kereskedelem” és a „Fenntartható termékek” szellemiségében mutatták be a magyar közönség számára Indonézia értékeit és jellegzetes termékeit. A vásáron 13 kiállító (9 indonéz és 3 magyar cég) vesz részt, akik ezüst ékszerekkel, batikolt ruhákkal, indonéz étel különlegességekkel (kókusz termékek, kávé, kakaópor, fűszerek), kézműves termékekkel és lakberendezési tárgyakkal készültek. A látogatók természetesen indonéz ételkülönlegességeket is megkóstolhatták.

2016.05.21.-Irda-Risdiarti-Indonéz-Táncegyüttes-koreográfusa_PhotoEifert2016.05.21.-Indonéz-Táncegyüttes-a-Millenárison_PhotoEifert

2016.05.21.-Polgár-Virág-Indonéz-Táncegyüttes_PhotoEifertAz idei esemény díszvendége Mohamed Ridho Ficardo kormányzó volt, Szumatra déli részéről, Lampung városából, kíséretében pedig ezúttal az Arum Melati Indonéz Táncegyüttes, akik bemutatták a gazdasági és kulturális központként is nevezetes Lampung város ősi táncait és jellegzetes viseleteit.

Megnyitó beszédet mondott: H. E. Wening Esthyprobo Nagykövet asszony – Indonéz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és Hikmat Rijadi igazgató – Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ

2016.05.21.-Zsinka-Diána-Indonéz-Táncegyüttes_PhotoEifertPhoto-Dezséry-Szük-Dorottya-01

Photo-Dezséry-Szük-Dorottya-0003Az Indonéz Napok egyik színfoltja Szük Norbert festőművész kiállítása volt, amelyet Fábián György író így ajánlott figyelmünkbe: „Szük Norbertet fiatal kora óta ismerem. Pontosabban elsőként a képeit ismertem meg. A szinte még gyerek, de máris egy érett művész tudásával rajzoló és festő tehetség rögtön szemet szúrt a Kisalföld kulturális rovatában. A kiállítások során át, a Képzőművészeti Egyetem elvégzéséig követtem Norbert útját. Szédítő tempót diktált a művészetben. Fejéből és keze alól csak úgy omlott ki a csodás színekben pompázó festői SZÜKREALIZMUS. Az irányzatot ő teremtette meg, és ő vált eddigi egyetlen és igazán autentikus képviselőjévé. Szük Norbertet mindig más érdekelte. Pontosabban mindig érdekelte a más. Annak ellenére, hogy művészet jól elkülöníthető festői korszakokra bontható, mert kereste az újat, az inspirálót, mégis egységes egészet alkot. Mindezt úgy, hogy soha nem vonult el az igazán nagy és jelentős művészi kihívások elől. 2000-ben az ezredfordulóra alapította meg néhány művész és újságíró barátjával a KORSZAKVÁLTÓ CSOPORTOT. A csoport Győr városából kiindulva aztán meghódította monumentális munkáival Szegedet, Budapestet is. Alapelvük, mely a művészetet nem engedte csak kiállító termek hűvösében szunnyadozni, hanem óriási festmények képében élesztő hatással tűzfalakra, víztornyokra helyezte el, sokakat megihletett. Előfutára volt a ma már trendnek is betudható, látványművészet a klasszikusokból az utcán revolúciónak. És más művészeti ágakat is inspirált. Zenészek, graffitisek, művészeti fesztiválok szervezői merítettek belőlük. Szük Norbert a Korszakváltó Művészek gigászai közé a hazai festészet nagyjait is megnyerte. Szurcsik, F. Zámbó is ott volt a falra festők között. Szük Norbert szürrealitása nem a valóságtól elrugaszkodott világlátás. Ellenkezőleg. Arra épülő. Ezért tud egyszerre topon lenni a festészetben, ezért tud szinte havonta témájában megújulni, ezért képes még most is évente több száz magas színvonalú festményt adni az élménydús képeket kedvelő közönségnek. ÉS nem utolsó sorban, ezért tud nagy szívvel és még nagyobb szakmai tudással tanítani, fesztiválokat szervezni, élni saját életét, gazdagítani másokét. Szük Norbert festő. Festő tanár. Alkotó ember. Eddigi munkái, albumai, tárlatai a világ sok-sok táján Balitól egészen Ausztriáig azt bizonyítják, alkotásait, tehetségét elismerik. A legjobb szívvel ajánlom őt figyelmükbe!”

Photo-Dezséry-Szük-Dorottya-0016Photo-Dezséry-Szük-Dorottya-0028

Photo-Dezséry-Szük-Dorottya-0036

Szük-Norbert_Bali-08Szük-Norbert_Meditation-at-the-Borobudur-70x100-Acryl-400usd

Szük-Norbert-űve-01Az Indonéz Napok látogatói Dezséry Dorottya fotóművész, fordító és újságíró fotókiállításán keresztül szó szerint képet – fényképet – kaphattak Indonézia, azon belül Bali természeti környezetéről, kulturális jellegzetességeiről, és nem utolsó sorban az ott élő emberekről. „Fotósként leginkább a természet és portréfotózás, a beszámolókhoz használható útiképek készítése köt le. Célom a természetben és az emberi kultúrában rejlő spiritualitás megmutatása a fotográfián keresztül.

Angol és spanyol szakosként idehaza, és külföldön foglalkoztam nyelvoktatással: Spanyolországban a Kanári-szigeteken, illetve Indonéziában, Dzsakartában tanítottam angolt. Közismert könyvkiadóknak, újságnak fordítok cikkeket, könyveket, utazási élményeimről rendszeresen írok is. Terveim között szerepel egy utazási blog létrehozása.

2007-2009-ig Indonéziában éltem, ahová máig rendszeresen visszalátogatok. Jáván és Balin készült fényképeimet gyalogtúrákon, felfedezőutakon készítettem.”

Forrás: Eifert János

www.eifert.hu

Képek: Szük Norbert festményei, Dezséry Dorottya fotókiállításának képei, valamint Eifert János és Olasz Ági felvételei

NAGYÜZEM A KISÜZEMBEN!

Május 21. és 22. után egészen biztos lettem abban, hogy valaki Óbuda Fő-terébe rengeteg mágnest épített be. A gyanúm már a téli korcsolyapálya látogatottsága után ébredezett, aztán Óbuda Napján bebizonyosodott és a Kisüzem idei rendezvényein kétséget sem hagyott az iránt, hogy a tömegvonzás létezik.

Ó 2Ó 3

Ó 1Ó 4

Ó 5Ó 6Ó 7Ennyi embert, ilyen rövid időn belül a jó öreg macskakövek nemigen láttak. Népszerű lett Óbuda, főleg a Fő-tér és környéke. Nem csak az árusok jönnek szívesen, hanem a közönség, a vendégek is olyan módon érzik magukat kiszolgálva, hogy az minden igényt kielégít.

Ó 9Ó 10

Ó 8Az természetes, hogy a két napon, a főszereplő a sör volt, s annak ezernyi formája, hiszen nem a nagy mega cégek mutathatták be magukat, hanem azok a manufaktúrák, sörfőző üzemek, ahol jut idő, energia a különlegességek megalkotásához is.

Ó 11Ó 12

Ó 14Ó 13

Ó 15Csinos csapos hölgyek kínálták a búzából, gyümölcsből és akár kávéval elegyített „hűsítőket”, ami a nagy melegben természetesen fogyott is rendesen. Merthogy erre a hétvégére az időjárás is úgy döntött, hogy nyarat varázsol a kedvelt nedűhöz megfelelő módon.

Ó 17Ó 16

Ó 18Az sem panaszkodhatott, aki egy-két-három pohár elfogyasztása után megéhezett, mert a legkülönlegesebb étkek várták, a legkülönlegesebb módon elkészítve.

Ó 20Ó 19

A vonzerő természetesen annak is köszönhető volt, hogy a színpadon, mondhatjuk már hagyományos módon, a legkiválóbb zenei formációk váltották egymást. Szombaton Szigeti Edittel, Bódi Magdival és Karácsony Jánossal több ezren énekelték együtt, hogy „Kövér a Nap…”, ami jelen esetben, teljes mértékben igaz is volt. A szombat csúcspontja egy fiatal zenekar lett, akik egyre jobban hódítanak korosztálytól függetlenül. Tökéletes hangzás, csillogóan tiszta ének. Ez volt a Blahaluisiana.

Ó 21Ó 23

Ó 22Ó 24

A tömeg vasárnap sem fogyott, sőt! A sörök mellett a színpadon a Góbé, a Vodku, emelte a hangulatot. A Firkin hozott valami olyat, ami semminél jobban nem illett az úgynevezett „kocsma hangulathoz”. Izzott a színpad és a nézőtér, pedig senki nem fázott a délutánban.  Az utolsó koronát az esemény végére a Magashegy Underground tette fel, Bocskor Bíborka vezényletével, azzal a színvonallal, amit már pár éve megszokhattunk Tőlük. Jó, hogy vannak nekünk!

Ó 29Ó 28

Ó 31Ó 32

Ó 33Ha, belegondolok abba, hogy még előttünk az Óbudai Búcsú és az Óbudai Nyár teljes rendezvénysorozata, nyugodtan kijelenthetem, hogy nézőcsúcsok várhatóak a kerületben.

Ó 26Ó 34

Ó 25Kép és szöveg: Koncz Dezső

Tisztelt Nagyérdemű!

Szórakozni jöttél? Az minket is érdekel. Szóval a legjobb helyen jársz. Minket az érdekel, hogy Te hogyan szórakozol. Meg hogy min és hogy miért. Mi ezzel foglalkozunk a magunk szórakoztatására.

Nem szórakozunk veled, ne aggódj, lehet, hogy jól fogsz szórakozni. Bár őszintén szólva ezt egy kicsit bánnánk…”

_MG_7990_MG_8051

_MG_8082A Bethlen Téri Színház hagyományaihoz nyúl vissza az Entertain me című előadás, miközben a kabaré műfajának megújítására tesz kísérletet a társulat a saját legkevésbé nyelvi megnyilvánulásai útján. Nem csak a szórakoztatóipar által kínált lehetőségeket teszik az alkotók ” kritikai megfontolás tárgyává”, hanem a szórakozni- vágyást is, sőt magát a szórakozást, mint viselkedésformát. Mindezt pedig nagyon is színházi eszközökkel. Sajátos esztétikai minőség születik ez által a lazán kapcsolódó jelenetek során, hiszen a kabaréban helyet kap a morbid, a szatirikusnak tűnő ábrázolás tükrében rájövünk, hogy a szürreális valójában hóttreál és a pornográfia tulajdonképpen prűd.

_MG_8110_MG_8105

_MG_8186Alkotók/ Előadók: Arnaud Blondel, Vitárius Orsolya, Dömötör Luca, Frigy Ádám, Juhász Kata, Kertész Endre, Csizmás András

Koncepció: Lóky Tamás

Zene: Csizmás András, Kertész Endre

Dramaturg: Giuseppe L. Bonifati

Koreográfus-rendező: Juhász Kata

_MG_8311_MG_8250

_MG_8331Juhász Kata koreográfus, táncművész, tanár és pilates oktató. Gyermekkorában egy évtizeden át versenyszerűen műkorcsolyázott és jég-táncolt. Klasszikus balettet és jazz táncot Jeszenszky Endre tanítványaként, kortárs táncot különböző programokon és iskolákban tanult ösztöndíjasként az Egyesült Államokban, Franciaországban és Ausztriában. 1998-ban a Semmelweis Egyetemen végzett általános orvosként, majd 2010-ben a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett koreográfusi diplomát. Pályakezdőként 1992-től táncolt a Vígszínház és a Pesti Színház musicaljeiben. 1996 óta készít önálló koreográfiákat és szóló előadásokat. 1998 és 2006 között a Frenák Pál Társulat szólistája volt: a társulat teljes repertoárját táncolta. 2006-ban megalapította saját társulatát, amivel rendszeresen fellép Budapesten és Európa különböző rangos táncfesztiváljain. Komoly tapasztalatokkal rendelkezik mentálisan sérültek és testi fogyatékkal élők mozgásos képzésében, fejlesztésében. 2005-ben a MU Terminál egyik alapítója volt. Rendszeresen szervez workshopokat neves külföldi mesterek meghívásával.

_MG_8453_MG_8383

_MG_8372Forrás: Bethlen Téri Színház

Fotó: Huisz István

„ARANYOS” ÚJPESTI LÁNYOK

Viszonylag korán érkeztem a margitszigeti uszodába. Nézők már jócskán akadtak a lelátókon, s a medencében a Dunaújváros és az UVSE bemelegített a bajnoki döntő harmadik mérkőzésére. A parton sok minden annak a jegyében zajlott, hogy este bajnokavatási ceremónia lesz.

U 8U 10

U 9Az asztalokon szorgos kezek elrendezték az érmeket és a bajnoki serleget, s bennünket, fotósokat pedig figyelmeztettek, hogy tűzijáték is lesz a végén. Mindenki úgy készült, hogy két lila győzelem után, a harmadikat is behúzzák Antal Dóriék.

U 12U 11

U 13U 16

U 14Volt szerencsém ott lenni az egyik bajnoki elődöntőn, ahol az Újváros vendégként harcolta ki a cseppet sem gyenge BVSC ellen idegenben a lehetőségét, hogy harcolhasson az aranyért. Cseppet sem voltam biztos abban, hogy sima lesz a menetelés Áts Bertalan lányai számára az ünneplésig.

U 1U 17

U 19U 18

U 20U 21

Bajnokesélyeshez méltó módon kezdett az UVSE. Kuna Szonja „szórt” kettőt, s Keszthelyi Rita rátett még egyet, miközben a Dunaújváros nem talált be a kiválóan védő Gangl Edina kapujába. Kezdhettek hátradőlni a hazai drukkerek. Ez simább lesz, mint gondolhatták, mert az első két találkozón bizony megizzasztották a tavalyi bajnokot.

U 22U 23

U 25U 24U 27U 26

U 28

A Dunaújvárosból érkezett szurkolók szűnni nem akaró bíztatással segítették kedvenceiket, még a vesztésre álló helyzetben is. Sejthettek valamit, mert szívta magát az újvárosi gárda rendesen. A medencében válogatottak itt is, ott is. Kasó Orsolya lehetetlennek látszó védéseivel megakadt az újpesti gépezet, miközben Menczinger Kata extázisban lőtte a gólokat.

U 29Körömrágós pillanatok maradtak az utolsó másodpercekre is. Kiállítások is borzolták az idegeket, amit természetesen az elszenvedő fél nem fogadott túl nagy lelkesedéssel. Az utolsó dudaszó elhangzásakor az eredményjelzőn 8:8 állt.

U 30U 32

U 31Jöhettek a büntető dobások, ahol már sokat számíthatott a rutin és természetesen mindkét kapus klasszisa. Az újpesti lányok keze remegett kevésbé és a bajnokavatás így nem maradt el a Margitszigeten. Volt ruhástól vízbe ugrálás, pezsgőzés, tűzijáték, örömkönnyek, ahogyan az egy bajnokság megnyerése után illik. Megérdemelten lett bajnok ismét az UVSE, de le a kalappal a Dunaújváros teljesítménye előtt is. Lehet, hogy nem véletlenül vagyunk bajnokok kontinensünkön?

U 3U 2

U 4U 6

U 7Kép és szöveg: Koncz Dezső

TÖRTÉNELMET ÍRTAK A FARKASOK!

Vasárnap délután egy olyan mérkőzésre került sor az ELMŰ pályáján, amely az első Európa Bajnokok Ligája megmérettetés volt a Budapest Wolves számára. A készülődés is ennek az ünnepi alkalomnak megfelelő volt. Harcosokról lévén szó, azt nem mondanám, hogy mint a menyasszony, esküvőjére indulás előtt szépítkezett a csapat, de a szerelésigazítások, az eddig látottaknál sokkal fontosabb szerepet kaptak az utolsó percekben.

W 1W 2

W 4W 3

W 5A közönség is érezte, hogy síppal, dobbak, nádi hegedűvel kell bíztatni kedvenceit, ami meg is történt jóval a pályára lépés előtt. A „bemelegítés” a legcsinosabb lányoknak köszönhetően igencsak látványosra sikeredett és kiváló alapot biztosított a feszült hangulatban. Nem akármilyen ellenfél érkezett először a pályára, magabiztosságtól duzzadó kiáltások kíséretében.

W 7W 6

W 8

W 10W 9

W 11W 12

W 13A Beograd SBB Vukovi, híre messze megelőzte a vendégeket, s elnézve termetes játékosait volt is mitől tartania a Farkasoknak. De, ne legyen sportoló az, aki feltett kézzel indul a csatába! A hazai bajnok nem félhet senkitől, s a fogadkozásoknál ez tökéletesen érezhető volt.

W 14W 15

W 17W 16

 

W 18Az optimizmus, aztán sajnos nem sokáig tartott. A pontokat sorra a taktikusan és tényleg erőteljesen játszó Vukovi szerezte. Úgy cikáztak át futóik a hazai védelmen, mint nyári villám a hirtelen jött viharban. Az igazsághoz tartozik, hogy az már az elején kiderült, hogy a vendégek semmi kétséget nem hagynak győzelmük felől.

W 19W 20

W 21W 22

W 23W 24

W 25A szép megmozdulásokat, a bíztató akciókat azért tapsokkal, állandó bíztatással honorálta a publikum, s ez adott erőt a srácoknak ahhoz, hogy a szépítés legalább a mérkőzés vége felé megtörténjen. A 7:42 ugyan elég csúnyának tűnik, de mégis elmondhatjuk, hogy elindultunk Európa elitje felé, s ez most talán fontosabb, mint maga az eredmény.

W 26W 27W 28Tanulni, fejlődni, felzárkózni pontosan az ilyen mérkőzéseken, az ilyen szintű ellenfeleken keresztül történhet meg, s ez adhat megint egy lökést az amúgy is népszerű és egyre jobb minőséget produkáló sportágnak.

W 30W 29

Kép és szöveg: Koncz Dezső

PATTOGOTT A LABDA

Két napon keresztül pattogott a labda a Statisztika Asztalitenisz Csarnokában. A Speciális Olimpia ping-pongosai adtak egymásnak randevút 28. MOHOS KUPA Országos megmérettetésén.

S 1S 7

S 2A Versengés egy hatalmas serlegért folyt, amit a legjobb csapat vihetett haza. Nyolcvanöt sportoló az ország szinte minden szegletéből érkezett. Mint megtudtuk, a szabályok szerint egy előzetes felmérés alapján különféle divíziókba nyertek besorolást az asztaliteniszezők.

S 3S 4

S 5S 6

S 9S 8

S 10Természetesen az egyes divízióban láthattuk azokat a fiatalokat, akik igazán kiemelkedőt nyújtanak sportágukban. A férfiaknál Vizsnyai Dávid szerezte meg az elsőséget Békéscsabának szerezve dicsőséget, míg a hölgyeknél a nagyon tehetséges Máté Andrea Edelény színeiben lett első.

S 12S 11

S 14S 13

S 15S 16

S 18S 19

S 20Mint minden versenynek így itt is voltak nyertesei, de aki ezt választotta kedvenc sportágának, leginkább magának szerzett igazi örömöt, a játék élvezetét. Kifelé tartottam a kapun, amikor egy lány vigasztalta barátját a következő szavakkal. „ Vesztettél ugyan, de nem baj, mert nagyszerűen harcoltál!”

S 21S 22

S 24S 25

S 26S 27

S 23Így igaz! Talán jövőre ugyanezen a versenyen, sok edzéssel az eredmény is jobb lehet, de ha nem, az sem baj. Fontos, hogy az asztalitenisz örömet szerezzen.

Kép és szöveg: Koncz Dezső